Dagens etc behöver din hjälp

Läsare startade Dagens ETC. Läsare har sedan i drygt 10 år byggt tidningen – steg för steg. Vi vill fortsätta ge dig journalistik som granskar och utmanar. Vi vill fortsätta ge dig en röd, grön och alltid oberoende ledarsida.

Men kommande år får vi mindre och mindre i mediestöd. Ett hårt ekonomiskt slag. Läsare kommer att fälla avgörandet. Igen. Du är skillnaden.

Så här kan du hjälpa Dagens ETC

Skänk pengar | Mål: 10 miljoner kronor

Vi brukar säga att vi har Sveriges största redaktion. Fler än 20 000 personer gör Dagens ETC tillsammans. Varje ny ­satsning, varje större omläggning – allt har först förankrats med prenumeranter, nästan allt har också finansierats med den insamling som lite snofsigt kallas crowdfunding. Konkret betyder det att läsare donerar till journalistik och sätt att sprida journalistik.

Prenumerera | Mål: 36000 betalande läsare

På kort tid har vi lyckats dubblera antalet prenumeranter. Tack vare journalistik. Tack vare insamlingen som ger oss förutsättningarna att höja oss vad gäller kvalitet och relevans. Allt hänger ihop. Men nu måste vi lyfta tidningens upplaga igen, till 36000 prenumeranter. Då skulle vi kompensera för ett presstöd som kapas med fotknölarna. Då skulle vi kunna fortsätta ge dig den tidning som vi vet att du vill ha och förtjänar. 

Ulrika Lindahl, Politikredaktör
”Politiken i Sverige har förändrats snabbt på några år. Gamla fiender är vänner och tvärtom. Dagens ETC bevakar vad det är som sker i bakgrunden. Vilka lojaliteter det är som avgör vart partierna ska ta vägen – och hur starka ideerna är när makten står på spel.”
Bli delägare i Dagens ETC | Mål: 50 miljoner kronor

ETC-företagen har ett sparande där alla som är med får andelar i bolaget i form av B-aktier. B-aktierna har sedan en avkastning, alltså ränta, som bestäms ett år åt gången.

Vi söker då dig som sparar långsiktigt, det här är inte aktier som ska spekuleras med i snabba affärer, utan de ligger kvar i flera år. Men givetvis, om man får ändrade livsvillkor, sjukdom eller liknande så kan man sälja tillbaka aktierna till Dagens ETC som då har sex månader på sig att köpa tillbaka aktierna så att sparandet avslutas.

B-aktierna utgör vårt viktigaste kapital, de används som säkerhet för verksamheten och går inte till den dagliga driften utan är säkerhet mot till exempel tryckerier eller för att –finansiera nya investeringar som måste göras.

  • För 2024 är den avkastningen 5,5 procent.
  • Varje B-aktie kostar 10.000 kronor.
  • Vårt mål är att få ett sparande motsvarande 5.000 B-aktier, alltså 50 miljoner kronor.

Dagens ETC är idag ett publikt aktiebolag och har då rätt att vända sig till allmänheten för detta sparande. Vi vänder oss såklart till vår egen läsekrets i första hand men även ­organisationer och olika föreningar kan vara med som ­sparare. Det här är en metod vi använt för att få upp stora solcellsparker och bygga hyreshus med. För Dagens ETC ersätter detta sparande den säkerhet som funnits i form av statligt presstöd – men själva driften måste framöver helt finansieras av ökade upplagor och direkta insamlingar till journalistiska satsningar.

Varje B-aktie ger en röst vid blagets årsstämma. Men 51 procent av rösterna ligger alltid kvar i Stiftelsen ETC så att inte bolaget kan övertas av penningsstarka krafter som vill något annat med detta stora media än det vi skapat tillsammans med våra läsare.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig

Inskickat formulär är ej bindande.

Sparande i våra B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti. Säkerheten är de medier vi ger ut. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling.

Eigil Söderin, Grävredaktör
”Vi kommer att göra fler och samhällsomvälvande avslöjanden. Vi vet att vi presterar som de allra största tidningarna, speciellt är vi förlitar oss på varandras styrkor och kompetenser. Jag tror att det märks att vi har roligt på jobbet.”

Tillsammans gör vi Dagens ETC riktigt stark!