Våra villkor

Villkoren nedan är en del av ditt avtal med oss

I våra villkor kan du läsa vad som gäller för dig när du tar del av ETC:s tjänster och erbjudanden, och vad vi förväntar oss av dig. Nedan kan du följa mellan våra tidningar och de aktuella erbjudanden vi har.

Avtalsvillkor för prenumeration

Här presenteras de avtalsvillkor för prenumeration, betalning, med mera. som företaget ETC Media AB (nedan ETC) tillämpar och som godkänns av dig genom prenumeration/betalning av prenumeration.
Villkorsändringar den 3 maj 2021

Dessa villkor reglerar din prenumeration och användning av ETC, det vill säga när du tar del av tidningar och närliggande tjänster vilka presenteras i pappersform, på www.etc.se samt i tillhörande digitala applikationer.

ETC äger rätt att ändra dessa villkor, inklusive gällande priser, genom att informera kunden inom skälig tid innan ändringarna träder i kraft. Om kunden inte accepterar nya villkor eller priser, har kunden rätt att säga upp sin prenumeration till det datum då ändringen träder i kraft.

Köper du någon av ETC:s produkter via App Store eller Google Play ingår du ett avtal med dessa leverantörer och vi hänvisar till deras villkor för köp.

Hantering av personuppgifter

ETC behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Vid beställning samtycker du till att dina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer för samtal och sms-meddelande och eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom ETC* för digitala tjänster, marknadsföring, samt för statistik- och analysändamål. Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar genom att använda ETC:s digitala tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga kunduppgifter användas inom ETC för marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till dig, samt för utveckling av nya tjänster. Information om din användning av digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies. Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det och upphör inte om tjänsten inte nyttjas, och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter. Du har rätt att återkalla samtycket vilket du gör genom att kontakta ETC via ETC:s kundtjänst.

Mer information om vilka cookies som används finns i respektive produkt där samtycke till cookieanvändningen kan lämnas eller nekas.

Tillsvidareprenumeration

Om inget annat anges när du beställer en digital- eller papperstidningsprenumeration så gäller att det rör sig om en tillsvidareprenumeration. Det innebär att tidningen beställs och levereras för en viss tidsperiod, vilken förlängs med samma period om du inte själv säger upp prenumerationen. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. Vill du avsluta din prenumeration kontakta kundtjänst, kundtjanst@etc.se.

Tidsbestämd prenumeration

Vid denna prenumerationsform levereras tidningen endast under den period som är angiven på prenumerationsfakturan och/eller i beställningsformuläret.

Betalning

Prenumeration av ETC betalas i förskott vid kortbetalning samt betalning via fakturor till företaget ETC Media AB. Återbetalning medges inte när prenumerationen sägs upp i förtid. (Undantaget vid dödsfall, då återbetalning sker av innestående belopp minus en administrativ avgift om 295 kronor) Betalning ska ske senast på i fakturan angiven betalningsdag. ETC äger rätt att debitera påminnelseavgift, fakturaavgift och begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för fordrans indrivning.

Betalning med Autogiro

Betalning med autogiro innebär att angivet konto debiteras sista vardagen varje månad och att prenumerationen löper enligt ovan under rubriken ”Tillsvidareprenumeration”. Betalning av en prenumeration med autogiro betalas i efterskott till ETC Media AB. Blankett för kontouppgifter samt godkännande av villkoren, inklusive att ETC är berättigat att varje månad debitera avgiften, erhålls vid beställning av betalning med autogiro. Anmälan om autogiro kan även ske digitalt via din internetbank.

Uppsägning av prenumeration

Om du vill säga upp din prenumeration ska detta vid tillsvidareprenumeration ske senast fem (5) dagar innan prenumerationens upphörande. Uppsägning kan ske via kundtjänst.

Ångerrätt enligt distansavtalslagen

Vid köp av en prenumeration på en papperstidning har du 14 dagars ångerrätt vid köp över 400 kronor i enlighet med distansavtalslagen. Om ångerrätten utnyttjas återbetalas beloppet för de tidningar som ännu inte har levererats till dig. Vid köp under 400 kronor föreligger ingen ångerrätt. Vid köp av digitala produkter och tjänster frånsäger du dig din ångerrätt genom att godkänna dessa användarvillkor, i enlighet med distansavtalslagen 2 kap. § 11.11.

Villkor för prenumeration av papperstidning

Denna sektion av köpvillkoren gäller leverans av papperstidningar.

Adressändringar och Uppehåll

Förändringar i din prenumeration bör anmälas minst en vecka i förväg. Permanent adressändring är gratis. Vid ett tillfälligt uppehåll förlängs prenumerationen med de dagar som överstiger en kalendermånad. Uppehållen får inte överstiga mer än 3 månader per kalenderår.

Leverans av tidningen

ETC strävar efter att tidningen ska distribueras till dig utan störningar. Någon absolut leveransgaranti kan inte utlovas och vi ber dig att kontakta oss snarast vid eventuella störningar. Den uteblivna tidningen reklameras till distributör och uteblivet nummer ersätts med ett nytt exemplar.

Reservation

Vid postdistribution kan ETC tyvärr ej påverka postens utkörningstider. Tidningen kan komma dig tillhanda senare under dagen, i vissa fall under nästkommande vardag.

Leverans till utlandet

Enbart digitala prenumerationer till adresser utanför Sverige.

* ETC Media AB med organisationsnummer 556853-6519 är ett av moderbolagen inom företagsgrupperna ETC. I detta dokument omfattar begreppet “ETC” alla företagen inom företagsgrupperna ETC.

Avtalsvillkor för prenumeration

Här presenteras de avtalsvillkor för prenumeration, betalning, med mera. som företaget ETC Media AB (nedan ETC) tillämpar och som godkänns av dig genom prenumeration/betalning av prenumeration.
Villkorsändringar den 3 maj 2021

Dessa villkor reglerar din prenumeration och användning av ETC, det vill säga när du tar del av tidningar och närliggande tjänster vilka presenteras i pappersform, på www.etc.se samt i tillhörande digitala applikationer.

ETC äger rätt att ändra dessa villkor, inklusive gällande priser, genom att informera kunden inom skälig tid innan ändringarna träder i kraft. Om kunden inte accepterar nya villkor eller priser, har kunden rätt att säga upp sin prenumeration till det datum då ändringen träder i kraft.

Köper du någon av ETC:s produkter via App Store eller Google Play ingår du ett avtal med dessa leverantörer och vi hänvisar till deras villkor för köp.

Hantering av personuppgifter

ETC behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Vid beställning samtycker du till att dina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer för samtal och sms-meddelande och eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom ETC* för digitala tjänster, marknadsföring, samt för statistik- och analysändamål. Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar genom att använda ETC:s digitala tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga kunduppgifter användas inom ETC för marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till dig, samt för utveckling av nya tjänster. Information om din användning av digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies. Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det och upphör inte om tjänsten inte nyttjas, och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter. Du har rätt att återkalla samtycket vilket du gör genom att kontakta ETC via ETC:s kundtjänst.

Mer information om vilka cookies som används finns i respektive produkt där samtycke till cookieanvändningen kan lämnas eller nekas.

Tillsvidareprenumeration

Om inget annat anges när du beställer en digital- eller papperstidningsprenumeration så gäller att det rör sig om en tillsvidareprenumeration. Det innebär att tidningen beställs och levereras för en viss tidsperiod, vilken förlängs med samma period om du inte själv säger upp prenumerationen. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. Vill du avsluta din prenumeration kontakta kundtjänst, kundtjanst@etc.se.

Tidsbestämd prenumeration

Vid denna prenumerationsform levereras tidningen endast under den period som är angiven på prenumerationsfakturan och/eller i beställningsformuläret.

Betalning

Prenumeration av ETC betalas i förskott vid kortbetalning samt betalning via fakturor till företaget ETC Media AB. Återbetalning medges inte när prenumerationen sägs upp i förtid. (Undantaget vid dödsfall, då återbetalning sker av innestående belopp minus en administrativ avgift om 295 kronor) Betalning ska ske senast på i fakturan angiven betalningsdag. ETC äger rätt att debitera påminnelseavgift, fakturaavgift och begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för fordrans indrivning.

Betalning med Autogiro

Betalning med autogiro innebär att angivet konto debiteras sista vardagen varje månad och att prenumerationen löper enligt ovan under rubriken ”Tillsvidareprenumeration”. Betalning av en prenumeration med autogiro betalas i efterskott till ETC Media AB. Blankett för kontouppgifter samt godkännande av villkoren, inklusive att ETC är berättigat att varje månad debitera avgiften, erhålls vid beställning av betalning med autogiro. Anmälan om autogiro kan även ske digitalt via din internetbank.

Uppsägning av prenumeration

Om du vill säga upp din prenumeration ska detta vid tillsvidareprenumeration ske senast sju (7) dagar innan prenumerationens upphörande. Uppsägning kan ske via kundtjänst.

Ångerrätt enligt distansavtalslagen

Vid köp av en prenumeration på en papperstidning har du 14 dagars ångerrätt vid köp över 400 kronor i enlighet med distansavtalslagen. Om ångerrätten utnyttjas återbetalas beloppet för de tidningar som ännu inte har levererats till dig. Vid köp under 400 kronor föreligger ingen ångerrätt. Vid köp av digitala produkter och tjänster frånsäger du dig din ångerrätt genom att godkänna dessa användarvillkor, i enlighet med distansavtalslagen 2 kap. § 11.11.

Villkor för prenumeration av papperstidning

Denna sektion av köpvillkoren gäller leverans av papperstidningar.

Adressändringar och Uppehåll

Förändringar i din prenumeration bör anmälas minst en vecka i förväg. Permanent adressändring är gratis. Vid ett tillfälligt uppehåll förlängs prenumerationen med de dagar som överstiger en kalendermånad.

Leverans av tidningen

ETC strävar efter att tidningen ska distribueras till dig utan störningar. Någon absolut leveransgaranti kan inte utlovas och vi ber dig att kontakta oss snarast vid eventuella störningar. Den uteblivna tidningen reklameras till distributör och uteblivet nummer ersätts med ett nytt exemplar.

Reservation

Vid postdistribution kan ETC tyvärr ej påverka postens utkörningstider. Tidningen kan komma dig tillhanda senare under dagen, i vissa fall under nästkommande vardag.

Leverans till utlandet

Enbart digitala prenumerationer till adresser utanför Sverige.

* ETC Media AB med organisationsnummer 556853-6519 är ett av moderbolagen inom företagsgrupperna ETC. I detta dokument omfattar begreppet “ETC” alla företagen inom företagsgrupperna ETC.

Avtalsvillkor för prenumeration

Här presenteras de avtalsvillkor för prenumeration, betalning, med mera. som företaget ETC Media AB (nedan ETC) tillämpar och som godkänns av dig genom prenumeration/betalning av prenumeration.
Villkorsändringar den 3 maj 2021

Dessa villkor reglerar din prenumeration och användning av ETC, det vill säga när du tar del av tidningar och närliggande tjänster vilka presenteras i pappersform, på www.etc.se samt i tillhörande digitala applikationer.

ETC äger rätt att ändra dessa villkor, inklusive gällande priser, genom att informera kunden inom skälig tid innan ändringarna träder i kraft. Om kunden inte accepterar nya villkor eller priser, har kunden rätt att säga upp sin prenumeration till det datum då ändringen träder i kraft.

Köper du någon av ETC:s produkter via App Store eller Google Play ingår du ett avtal med dessa leverantörer och vi hänvisar till deras villkor för köp.

Hantering av personuppgifter

ETC behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Vid beställning samtycker du till att dina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer för samtal och sms-meddelande och eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom ETC* för digitala tjänster, marknadsföring, samt för statistik- och analysändamål. Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar genom att använda ETC:s digitala tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga kunduppgifter användas inom ETC för marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till dig, samt för utveckling av nya tjänster. Information om din användning av digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies. Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det och upphör inte om tjänsten inte nyttjas, och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter. Du har rätt att återkalla samtycket vilket du gör genom att kontakta ETC via ETC:s kundtjänst.

Mer information om vilka cookies som används finns i respektive produkt där samtycke till cookieanvändningen kan lämnas eller nekas.

Tillsvidareprenumeration

Om inget annat anges när du beställer en digital- eller papperstidningsprenumeration så gäller att det rör sig om en tillsvidareprenumeration. Det innebär att tidningen beställs och levereras för en viss tidsperiod, vilken förlängs med samma period om du inte själv säger upp prenumerationen. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. Vill du avsluta din prenumeration kontakta kundtjänst, kundtjanst@etc.se.

Tidsbestämd prenumeration

Vid denna prenumerationsform levereras tidningen endast under den period som är angiven på prenumerationsfakturan och/eller i beställningsformuläret.

Betalning

Prenumeration av ETC betalas i förskott vid kortbetalning samt betalning via fakturor till företaget ETC Media AB. Återbetalning medges inte när prenumerationen sägs upp i förtid. (Undantaget vid dödsfall, då återbetalning sker av innestående belopp minus en administrativ avgift om 295 kronor) Betalning ska ske senast på i fakturan angiven betalningsdag. ETC äger rätt att debitera påminnelseavgift, fakturaavgift och begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för fordrans indrivning.

Betalning med Autogiro

Betalning med autogiro innebär att angivet konto debiteras sista vardagen varje månad och att prenumerationen löper enligt ovan under rubriken ”Tillsvidareprenumeration”. Betalning av en prenumeration med autogiro betalas i efterskott till ETC Media AB. Blankett för kontouppgifter samt godkännande av villkoren, inklusive att ETC är berättigat att varje månad debitera avgiften, erhålls vid beställning av betalning med autogiro. Anmälan om autogiro kan även ske digitalt via din internetbank.

Uppsägning av prenumeration

Om du vill säga upp din prenumeration ska detta vid tillsvidareprenumeration ske senast sju (7) dagar innan prenumerationens upphörande. Uppsägning kan ske via kundtjänst.

Ångerrätt enligt distansavtalslagen

Vid köp av en prenumeration på en papperstidning har du 14 dagars ångerrätt vid köp över 400 kronor i enlighet med distansavtalslagen. Om ångerrätten utnyttjas återbetalas beloppet för de tidningar som ännu inte har levererats till dig. Vid köp under 400 kronor föreligger ingen ångerrätt. Vid köp av digitala produkter och tjänster frånsäger du dig din ångerrätt genom att godkänna dessa användarvillkor, i enlighet med distansavtalslagen 2 kap. § 11.11.

Villkor för prenumeration av papperstidning

Denna sektion av köpvillkoren gäller leverans av papperstidningar.

Adressändringar och Uppehåll

Förändringar i din prenumeration bör anmälas minst en vecka i förväg. Permanent adressändring är gratis. Vid ett tillfälligt uppehåll förlängs prenumerationen med de dagar som överstiger en kalendermånad.

Leverans av tidningen

ETC strävar efter att tidningen ska distribueras till dig utan störningar. Någon absolut leveransgaranti kan inte utlovas och vi ber dig att kontakta oss snarast vid eventuella störningar. Den uteblivna tidningen reklameras till distributör och uteblivet nummer ersätts med ett nytt exemplar.

Reservation

Vid postdistribution kan ETC tyvärr ej påverka postens utkörningstider. Tidningen kan komma dig tillhanda senare under dagen, i vissa fall under nästkommande vardag.

Leverans till utlandet

Enbart digitala prenumerationer till adresser utanför Sverige.

* ETC Media AB med organisationsnummer 556853-6519 är ett av moderbolagen inom företagsgrupperna ETC. I detta dokument omfattar begreppet “ETC” alla företagen inom företagsgrupperna ETC.