Engagera kollegorna med hoppfulla möten

Funderar du på hur du kan verka för verklig klimatomställning genom din yrkesroll?

Hur konkret gå till väga och vad är möjligt att uppnå här och nu, bortom fantasier om tekniker som eventuell finns i framtiden?

Vilka konkreta saker kan göras idag för att fler ska gå från apati till handling?

ETC-företagen har i snart 50 år sysslat med att besvara just de här stora frågorna och nu på senare tid även byggt storskaliga exempel på lösningar. Nu vill vi visa, inspirera och utbilda fler i att det faktiskt går. Kan vi, kan alla.

Därför välkomnar vi nu dig att boka en hoppfull dag i OmställningsAkademin för dig själv, dina kollegor och medarbetare, medlemmar, elever eller grannar.

ETC OmställningsAkademin ordnar er konferens där lärande och inspiration kopplas ihop med trevligt boende god mat och dryck. Utifrån er budget och vad ni vill uppnå sätter vi ihop ett program på rätt kunskapsnivå.